Rengøring

with Ingen kommentarer

Svaber og rengøringsmidler står henholdsvis i rummet bag opholdsrummet, under køkkenvasken samt under håndvasken på toilettet.

1. Hvor lejeperioden udgør få timer og det hovedsagligt er salen der benyttes.

 • Salen aftørres med en tør svaber.
 • Opholdsrum og køkken forlades rydeligt.
 • Yderdør låses når lokalerne forlades.

2. Hvor lejeperioden udgør flere timer eller dage, og hvor både køkken og opholdsrum benyttes.

Hvis man ikke selv ønsker at gøre rent kan rengøring bestilles og koster kr. 500,00.

 • Salen aftørres med en tør svaber. Findes gulvene meget beskidte vaskes disse.
 • I opholdsrummet sættes møbler på plads og der ryddes op.
 • Køkkenet efterlades opryddet og opvaskemaskinen tømmes.
 • Alle borde er tørret af.
 • Al affald og flasker fjernes.
 • Gulv i omklædningsrum fejes.
 • Toilet rengøres.
 • Yderdøren låses.