Ordensreglement

with Ingen kommentarer

Der må højst befinde sig 100 personer i lokalerne.
Musik, dans og støj må kun finde sted for lukkede vinduer.
Tobaksrygning skal foregå udendørs.
Der må ikke bruges tape eller skruer i væggene.
Det er lejers forpligtelse at sørge for, at der ved dans ikke bruges sko, der kan påføre gulvene skader, f.eks. sorte streger og trykmærker efter stilet- eller andre hæle.
Skader på inventar/service og evt. driftsforstyrrelser skal anmeldes til www.lejensal.dk eller ring 53864292.
Alt lys skal slukkes og radiatorerne skal stå på 2, når lokalerne forlades.
Yderdøren låses når lokalerne forlades.